طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت تجاری بازرگانی جوان

فعالیت در زمینه صادرات کیوی و انواع مرکبات

طراحی شده به ۴ زبان (فارسی، انگلیسی، روسی، هندی)

شروع پروژه: ۸ شهریور ۹۸

تحویل پروژه: ۲۳ شهریور ۹۸

آدرس: www.javancompany.com